O Radnik d.d.

O Radnik d.d.

Jedna od najvećih građevinskih firmi u Hrvatskoj i regiji.

Tko je Radnik?

RADNIK d.d. prisutan je na tržištima u Hrvatskoj i okolnim zemljama kao veća građevinska tvrtka, od svojega osnutka 1948. godine pa sve do danas, a od 1969. prisutan je i u Njemačkoj u izvođenju svih vrsta i opsega radova koji se tiču visokogradnje, niskogradnje, hidrogradnje i drugih dijelova građevinarstva, primjenjujući pri tome najsuvremenija dostignuća graditeljske tehnologije.

Osim građevinske djelatnosti Tvrtka se bavi proizvodnjom kamenih materijala i betona, izradom oplatnih sustava, ugostiteljstvom, te djeluje kao opskrbljivač prirodnim plinom kućanstvima i poduzetništvu na području Grada Križevaca i općine Sv. Ivan Žabno.

Tvrtka zapošljava oko 350 radnika svih struka, te za svo vrijeme svoga postojanja posluje s pozitivnim poslovnim rezultatom.

Radnik d.d. u vlasništvu ima i nekoliko povezanih društva, a najznačajnija među njima su BISTRA d.o.o, Đurđevac, RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci te ADRION d.o.o., Pula.

Tvrtka je organizirana u četiri proizvodna sektora i radnom jedinicom hotel u Hrvatskoj, s izdvojenim Predstavništvom u Njemačkoj, uz prateće zajedničke službe.

33
70

GODINA ISKUSTVA

298
350

zaposlenika

0
6

djelatnosti

Uprava

Mirko Habijanec, dipl. ing.
Predsjednik Uprave

Rođen je 17.11.1947. u Predavcu, općina Sv. Ivan Žabno. Gimnaziju je završio u Bjelovaru, a na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekao je zvanje diplomiranog inženjera građevinarstva. Prvo zaposlenje bilo je u službama tadašnje Općine Križevci, a od 1976. radi u „Radniku“ d.d. Križevci. U dosadašnjem radu u Tvrtki bio je na radnim mjestima rukovoditelja gradilišta i tehničkog rukovoditelja operative u Hrvatskoj.

Od 1980. četri godine vodio je gradilišta u SR Njemačkoj, a od 1984. do 1993. bio je tehnički rukovoditelj Predstavništva u Njemačkoj sa sjedištem u Oberhausenu. Od 1993. do 1997. rukovodio je Predstavništvom u Njemačkoj, a 1997. izabran je za predsjednika uprave Tvrtke.

Ujedno je predsjednik grupacije građevinara pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, te predsjednik Županijske gospodarske komore Koprivnica.

Aktivan je u društvenom životu Općine Sv. Ivan Žabno i Koprivničko-križevačke županije.

Članovi uprave

 • Mario Biljan
  član Uprave – tehnički rukovoditelj
 • Ana Habijanec
  članica Uprave za razvoj i marketing
 • Jelena Habijanec Smuđ
  članica Uprave za financije i računovodstvo
 • Dominik Domiter
  član Uprave za transport i mehanizaciju
 • Drago Črček
  član Uprave

Nadzorni odbor

 • Darko Jambreković, upr. prav.
  predsjednik Nadzornog odbora
 • Prof. emeritus dr. sc. Mladen Obad-Ščitaroci, dipl.ing.arh
  zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 • Dragan Herceg
  član Nadzornog odbora
 • Mirko Kovačev
  član Nadzornog odbora
 • Slađana Tubanović
  članica Nadzornog odbora

Kontaktirajte nas!

Bilo da imate pitanja o firmi ili o bilo kojoj djelatnosti u grupi Radnik, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku!

Naši Klijenti

RADNIK d.d. KRIŽEVCI se obvezalo pružati usluge poštujući odgovarajuće interne, nacionalne i međunarodne norme, zakonske i ostale propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnošću na radu zaposlenika i energetsku učinkovitost.

Tvrtka svojim djelovanjem ispunjava zahtjeve kupca/naručitelja i poštuje utvrđene norme u pružanju usluga kao obvezu od najveće važnosti, tako da se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

Odnosi s naručiteljima, kupcima i dobavljačima zasnivaju se i održavaju na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost te energetsku učinkovitost.

Trajno se provodi stručno osposobljavanje osoblja sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete usluge, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti te energetske učinkovitosti, razvijaju se nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvaćaju se kao nova standardna rješenja.

Tvrtka održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu usluga, a održavanjem standarda na zaštiti okoliša u okviru obavljanja svojih djelatnosti vodi se briga o što manjem zagađivanju i energetskoj efikasnosti.

Primjenom zahtjeva vezanih za zdravlje i sigurnosti na radu kontinuirano se radi na prevenciji ozljeda i bolesti, te sigurnosti zaposlenih i svih onih koji rade u ime Tvrtke.

Kroz primjenu zahtjeva vezanih za energetsku učinkovitost podupire se nabavka energetski učinkovitih proizvoda i usluga koje unapređuje energetsku učinkovitost, kao i provedba smanjenja potrošnja energenata.

Međunarodne norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2018 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnošću na radu te energetske učinkovitosti, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje i certifikati nastoje se sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ocjena sustava upravljanja provodi se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere su podloga za poduzimanje korektivnih i preventivnih mjera u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja za sljedeće razdoblje.

Periodična provjera Politike osigurava njenu trajnu primijenjenost.

Ova Politika je dostupna svim zainteresiranim stranama, te komunicirana sa svima koji rade za i u ime tvrtke RADNIK d.d. Križevci.

Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja okolišem (EMS)

Sustavi upravljanja zaštitom i sigurnošću na radu