Posao

Posao

RADNIK d.d. prisutan je na tržištima u Hrvatskoj i okolnim zemljama kao veća građevinska tvrtka, od svojega osnutka 1948. godine pa sve do danas, a od 1969. godine prisutan je i u Njemačkoj u izvođenju svih vrsta i opsega radova koji se tiču visokogradnje, niskogradnje, hidrogradnje i drugih dijelova građevinarstva, primjenjujući pri tome najsuvremenija dostignuća graditeljske tehnologije.

Osim građevinske djelatnosti Tvrtka se bavi proizvodnjom kamenih materijala i betona, izradom oplatnih sustava, ugostiteljstvom, te djeluje kao opskrbljivač prirodnim plinom kućanstvima i poduzetništvu na području Grada Križevaca i općine Sv. Ivan Žabno.

Tvrtka zapošljava oko 350 radnika svih struka, te za svo vrijeme svoga postojanja posluje s pozitivnim poslovnim rezultatom.

Radnik d.d. u vlasništvu ima i nekoliko povezanih društva, a najznačajnija među njima su BISTRA d.o.o, Đurđevac, RADNIK-PLIN d.o.o., Hidroing d.o.o., Vodogradnja d.o.o., Varaždin, Hidroregulacija d.o.o. Bjelovar, te ADRION d.o.o., Pula.

Tvrtka je organizirana u četiri proizvodna sektora i radnom jedinicom hotel u Hrvatskoj, s izdvojenim Predstavništvom u Njemačkoj, uz prateće zajedničke službe.

Otvorena molba
Otvorena molba

Voljeli biste raditi u Radniku d.d. i biti dio naše obitelji , ali trenutno nemamo oglašeno radno mjesto koje odgovara Vašim stručnim kvalifikacijama. Uvijek smo otvoreni za kandidate željne učenja i napredovanja. Molimo Vas da nam se obratite s otvorenom molbom te pošaljite životopis i motivacijsko pismo na linku ˝Prijavi se˝ u odjeljku Otvorena molba,

VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA
VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA

OPIS POSLA Vršenje prijevoza kamionom raznih građevinskih materijala, sirovina roba te alata, inventara i ambalaže, a iznimno kada za to postoji odobrenje i ljudi Prije početka rada obvezan je pregled i priprema vozila za vožnju kao: pregled vode, ulja, goriva, guma, svjetala, mehanizma za kočenje, upravljanje, priključak, istovar i slično Doprema vozila do mjesta utovara

STROJAR GRAĐEVINSKOG STROJA
STROJAR GRAĐEVINSKOG STROJA

OPIS POSLA rukovanje i upravljanje građevinskim strojevima za zemljane radove Caterpillar kao npr: – bager CAT 305, CAT 308, CAT 318, CAT 320, CAT 323, CAT 330, CAT 336 – kombinirka CAT 434, CAT 444 upravljanje strojem za izvedbu zemljanih radova (iskopi, zatrpavanja) na gradilištu, prema uputama poslovođe vođenje brige o ispravnosti i održavanju stroja,

KALKULANT GRAĐEVINSKIH RADOVA
KALKULANT GRAĐEVINSKIH RADOVA

OPIS POSLA  Izrada kalkulativnih cijena i priprema ponuda za natječaje Slanje upita te prikupljanje ponuda podizvođača za obrtničke i instalaterske radove te izrada usporednih tablica Izrada kalkulacije za građevinske radove (pripremni radovi, rušenja, armirano-betonski radovi, tesarski radovi) Praćenje javnih natječaja i priprema potrebne natječajne dokumentacije Kontrola obračuna mjesečnih situacija kooperanata i praćenje realizacije gradilišta Priprema

INŽENJER GRADILIŠTA / POMOĆNIK INŽENJERA GRADILIŠTA
INŽENJER GRADILIŠTA / POMOĆNIK INŽENJERA GRADILIŠTA

OPIS POSLA rukovođenje posla na gradilištu visokogradnje i niskogradnje u svojstvu glavnog izvođača izrada, kontrola i praćenje terminskih i financijskih planova organiziranje i kontrola radova (kvaliteta, rokovi) svih vrsta građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova razumijevanje i provođenje ugovorne, tehničke i projektne dokumentacije izrada obračuna i financijsko praćenje učinka vlastitih radova i radova podizvođača koordinacija i pravodobna komunikacija

POSLOVOĐA GRADILIŠTA
POSLOVOĐA GRADILIŠTA

OPIS POSLA rukovođenje i organiziranje građevinskih radova na gradilištu prema terminskom i operativnom planu razumijevanje troškovnika, nacrta i projektne dokumentacije davanje uputstva, mjera, konstruktivnih detalja, načina spravljanja i ugradbe materijala, skela, potpora, oplata i dr kontrolirati kvalitetu i rokove ostalih vrsta radova (obrtnički i instalaterski) obavljati poslove oko vođenja skladišta oplate, ostalog inventara osnovnih sredstava

TESAR/ZIDAR
TESAR/ZIDAR

OPIS POSLA Poznavanje posla i rad sa oplatnim sustavima DOKA i PERI za zidove i stropove Pripomoć poslovođi kod prijenosa mjera iz nacrta na objekat Postava i demontaža oplate temelja, stupova, vertikalnih i horizontalnih serklaža, greda, zidova, ploča, stepeništa i ostalih projektiranih elemenata konstrukcije Kontrola mjera, vertikalnosti te stabilnosti i ispravnosti postavljenih sustava ili elemenata